Sous munitions
Image default
Aanbiedingen

Grondwerker

Grondwerker Functie Voor de job als grondwerker : voer je opdrachten uit voor gas- en elektriciteitsmaatschappijen doe je de aansluitingen. Leg je nieuwe huisaansluitingen aan op de riolering. Voer je herstellingen op de rioleringen. Je werkt bijeen met je collega grondwerker. Je vertrekt thuis naar de scheepswerven met een bedrijfswagen. Je werkt vooral in landstreek west – vlaanderen. Heb je animo in de job als aansluiter nutsleidingen contacteer me gerust op het getal 0479461366 ook ongeacht de werktijd en onder het weekend ben ik bereikbaar. Aanbod Voor de job als grondwerker bieden wij : een correcte verloning. Interne opleidingen. Een job kans op vast contract. Bedrijfswagen Jouw profiel Voor de job als grondwerker : heb je alhoewel ervaring bij voorliefde ben je in baten van je pasjes. Als je geen pasjes in baten hebt ben je bereidt deze te behalen. Ben je bereidt om opleidingen te volgt in het bedrijf. Werk je gaarne buiten. Werk je gaarne voor een groot bedrijf. Leidingen verzorgd of herstellen, de werf en de werfomgeving beveiligen ( signalisatie,. . . ), de werf bevoorraden met werktuigen en benodigdheid of de bevoorrading natellen, een deel van het netwerk exclusief arbeiden poneren voor een tussenkomst ( water, gas, elektriciteit ), graafwerken doen ( geulen, werkputten,. . . ) en de bodem vereffenen door de aanleg van een bedding, een drinkwaternet aansluiten en een watermeter kwalificeren, defecten aan de leiding lokaliseren en de aard ervan identificeren, de inplanting van de werf afbakenen met merktekens ( jalons, markeringen,. . . ) op basis van een plan, de afdichting en het afschot van een leidingnet uitproberen, moffen, kousen, afdichtingen, klakken, afsluiters,. . . Assembleren, schragen en reserveren, leidingen en hulpstukken stroppen, ophijsen en kwalificeren, het grondwerk ophogen en afdeklagen aangeven en verdichten ondergrondse waarschuwingsnetten of -linten kwalificeren Secundair volwassenenonderwijs, 2de graad beroepssecundair content ( bso2 )

vacatures

https://www.vindazo.be/keywords/grondwerker.html