Gezondheid

Berscherming tegen straling mogelijk?

In 1970 beschreef een rapport uit de voormalige Sovjet-Unie het “microgolfsyndroom” onder militairen die met radio- en radarapparatuur werkten en symptomen vertoonden waaronder vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, concentratie- en geheugenproblemen en slaapstoornissen. Vergelijkbare symptomen werden in de jaren tachtig gevonden bij Zweden die voor kathodestraalbuismonitors werkten, met symptomen zoals blozen, branden en tintelingen van de huid, vooral op het gezicht, maar ook hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en lichtgevoeligheid. Dezelfde symptomen worden gemeld bij Finnen, waarbij elektromagnetische overgevoeligheid (EHS) wordt toegeschreven aan blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF). Bijzonder zorgwekkend is onvrijwillige blootstelling aan radiofrequentie (RF) -EMF uit verschillende bronnen. De meeste mensen zijn zich niet bewust van dit type blootstelling, dat geen geur, kleur of zichtbaarheid heeft. Er bestaat steeds meer bezorgdheid dat draadloos gebruik van laptops en iPads op Zweedse scholen, waar sommigen zelfs schoolboeken hebben verlaten, de blootstelling aan EMV zal verergeren. De vraag is:”Bestaat er bescherming tegen straling?”

METHODEN:
We hebben de literatuur onderzocht over verschillende aspecten van EHS en mogelijke nadelige gezondheidseffecten van RF-EMF. Dit wordt geïllustreerd door casusrapporten van twee studenten en een docent die symptomen van EHS ontwikkelden op scholen die Wi-Fi gebruikten.

RESULTATEN:
In bevolkingsonderzoeken varieerde de prevalentie van EHS van 1,5% in Zweden tot 13,3% in Taiwan. Provocatiestudies naar EMV hebben verschillende resultaten opgeleverd, variërend van waar mensen met EHS geen onderscheid kunnen maken tussen een actief RF-signaal en placebo, tot objectief waargenomen veranderingen na blootstelling aan reacties van de leerling, veranderingen in het hartritme, schade aan erytrocyten en verstoord glucosemetabolisme in de hersenen. De twee studenten en de docent uit de casusrapporten vertoonden vergelijkbare symptomen in schoolomgevingen, zoals hierboven vermeld.

DISCUSSIE:
Oostenrijk is het enige land met een schriftelijke suggestie voor richtlijnen voor de diagnose en behandeling van EMV-gerelateerde gezondheidsproblemen. Afgezien hiervan wordt EHS in de rest van de wereld niet erkend als een specifieke diagnose en bestaat er geen gevestigde behandeling.

CONCLUSIE:
Het lijkt noodzakelijk om EHS een Internationale Classificatie van Ziekten te geven om het geaccepteerd te krijgen als EMV-gerelateerde gezondheidsproblemen. De toenemende blootstelling aan RF-EMF op scholen baart grote zorgen en heeft meer aandacht nodig. Gezondheidseffecten op langere termijn zijn onbekend. Ouders, leerkrachten en schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen tegen onnodige blootstelling.

https://www.emvbescherming.nl/bescherming-tegen-elektromagnetische-straling/