Sous munitions
Image default
Health / Alternative

Hoe herken je hooggevoeligheid?

We spreken van hooggevoeligheid wanneer mensen veel gevoeliger zijn voor bepaalde prikkels uit de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan licht en geluid, maar ook aan bewegingen en aanrakingen. Door het sterker aanvoelen hiervan wat zeer overweldigend kan werken op iemand, ervaren veel mensen hooggevoeligheid als een last.
Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 10 tot 20 procent van de bevolking in meerdere of mindere mate hiermee kampt, doch zijn weinig mensen er zich van bewust dat het om hooggevoeligheid gaat.

 

Hoe herken je hooggevoeligheid?

Hoewel aan hooggevoeligheid steeds emotionele of zintuiglijke prikkels aan de basis liggen, kunnen de symptomen van persoon tot persoon en van situatie tot situatie verschillen. Het is bijgevolg vaak niet eenvoudig en het neemt heel wat tijd in beslag om tot de diagnose te komen.
Hooggevoelige mensen krijgen vaak een signaal van hun lichaam wanneer ze overprikkeling ondergaan. Dit kan gaan van een verhoogde hartslag, duizeligheid, vermoeidheid en concentratiemoeilijkheden tot meer ernstige symptomen zoals paniekaanvallen, faalangst en zelfs depressie en burn-out.
Sociale contacten zijn voor hooggevoelige mensen vaak een hele uitdaging. Meer nog dan anderen hebben zij nood aan rust en orde, heldere en directe communicatie en duidelijkheid. Is dit niet het geval, dan kunnen zij te kampen krijgen met verwarring en oplopende emoties.
Voor wie bovenstaande zaken herkenbaar overkomen, kan een therapeut duidelijkheid en begeleiding bieden.

 

Hoe kan je ermee omgaan?

Vaak ondervinden deze mensen hun hooggevoeligheid als een last, dit hoeft echter niet zo te zijn, het scherper aanvoelen van bepaalde zaken kan ook een voordeel zijn voor mensen die weten hoe ermee om te gaan.
Een therapeut leert mensen met hooggevoeligheid aan hoe ze de signalen van hun lichaam kunnen herkennen en hoe ze ermee kunnen omgaan om geen belemmering te vormen op de dagelijkse leven. Vermijden van triggers, zorgen voor rustmomenten en het uitvoeren van ontspannende oefeningen zullen al voor een groot stuk helpen. Belangrijk is ook dat de omgeving op de hoogte gesteld wordt zodat ook zij weten waarmee zij kunnen helpen.